Εταίροι

Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Κλάδος Κλιματικής Αλλαγής
Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης
28ης Οκτωβρίου 20-22,
ΤΚ: 2414, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22408948
Φαξ: +357 22774945
Email: tmesimeris@environment.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
ΤΚ: 157 73, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ.: +30 210 7723106, 7723108, 7723334
Φαξ: +30 210 7723285
E-mail: mloiz@chemeng.ntua.gr
Ιστοσελίδα: www.uest.gr

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Δρ Μιχάλης Πετράκης
Μεταξά & Βασιλέως Παύλου, Λόφος Κουφού
ΤΚ: 15236, Παλαιά Πεντέλη
Αθήνα, Ελλάδα.
Tηλ.: +30 210 8109122, 8109121
Φαξ: +30 210 8103236
E-mail: mike@meteo.noa.gr
Ιστοσελίδα: http://www.meteo.noa.gr/