Δράση 6

ΔΡΑΣΗ 6: Δραστηριότητες Διάδοσης (Διάρκεια: 31 μήνες)

Η δράση αυτή αποτελεί το πιο σημαντικό μέρος του έργου, δεδομένου ότι περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να προβλεφθούν και να εκτελεστούν έτσι ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο διάχυσης των αποτελεσμάτων  του προγράμματος.

Ανάπτυξη και διανομή ενημερωτικού υλικού

 

 

Φυλλάδια

1ο φυλλάδιο2ο φυλλάδιο3ο φυλλάδιο4ο φυλλάδιο5ο φυλλάδιο

 

Ενημερωτικά δελτία 

 

1ο ενημερωτικό δελτίο 2ο ενημερωτικό δελτίο
3ο ενημερωτικό δελτίο 4ο ενημερωτικό δελτίο

 

Πληροφοριακές πινακίδες

 

Πληροφοριακή πινακίδα (Α0)

 

Αφίσες

 

Αφίσα Αφίσα
Αφίσα Αφίσα

 

Layman’s report (Εκλαϊκευμένη έκθεση)


Η Εκλαϊκευμένη Έκθεση του προγράμματος CYPADAPT, η οποία αναπτύχθηκε στο τέλος του προγράμματος, παρουσιάζει πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους στόχους του, τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους. Η Εκλαϊκευμένη Έκθεση παρουσιάζει τις πληροφορίες με απλουστευμένο τρόπο στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.

Λήψη του CYPADAPT Layman’s report